Thursday, May 20, 2010

MIỄN PHÍ CHẤT BÉO SỮA ......

I AM CỦA TANZANIA KHỈ GOODALL JANE GÕ VỀ CHUỐI. MY. NGÓN TAY LÀ SANTA BÉ CỦA NHỮNG NGƯỜI GIÚP ĐỠ HY VỌNG CỦA TÔI LÀ MỘT LƯỢNG MƯA LẺ TẺ - NÀO ĐƯỢC NÊU RA MỘT CƠN MƯA XỐI XẢ TRÚT TRONG TẤT CẢ CÁC MÔI TRƯỜNG SÁNG TẠO. I AM THESEUS, UNSPOOLING SỢI VÀNG,. SISYPHUS RA MỒ HÔI KHÓ KHĂN. BUKOWSKI, SCRIBBLING ĐI THUÊ NHÀ Ở.. MỘT DÒNG SÔNG LUÔN LUÔN CHẢY TÔI LÀ CƠN ÁC MỘNG CỦA SỰ ĐÌNH TRỆ VÀ THẦN CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. KHÔNG THỰC SỰ ... TÔI CHỈ THẤY MỆT MỎI VÀ ĐẦY ĐỦ CỦA POO ..

2 comments:

Boz said...

Translate it back into Engrish.

Fat Free Milk said...

Spaceship. Cookbook. People.